70. Rocznica Ludobójstwa Polaków w Małopolsce Wschodniej

Koncert noworoczny - Rynek Międzylesie